מדיניות ותקנון

שאלות נפוצות נוהלי קביעת תורים תנאי השירות הטיפולי זכויות יוצרים וקניין רוחני הבהרות משפטיות כלליות

 

השימוש הכולל - וכל ניווט או פעולה פרטנית באתר מכון BBC מעגלי מוח-גוף שכתובותיו:  http://www.yaron-aloni.com/mobile http://www.yaron-aloni.com - על כלל ממשקי הפעילות הכלולים בו ועל כלל עמודיו (לרבות עמודי משנה), קישוריו וכלל הכרוך בו ו/או הנספח אליו (להלן: "האתר"), ו/או קיום קשר לקוחי כלשהו עם מכון BBC מעגלי מוח-גוף ו/או קבלת שירות כלשהו מבין שירותי הייעוץ, הטיפול ו/או האימון המוצעים בו ו/או המוצגים והמוצעים באתר, על כלל הקשור בהם, ו/או שליחת פנייה מקוונת באמצעות האתר (ע"י הזנת פרטים בטופס/שאלון מקוון המצוי בו), הנדרשת לצורך קיום קשר לקוחי ו/או קבלת כל ייעוץ ושירות כנ"ל (בכולל מתן ייעוץ ו/או הסבר טלפוני ראשוני מותאם אישית וללא תשלום); כל הנ"ל וכיו"ב תלויים ומותנים בהסכמה מוחלטת לכלל המדיניות, ההבהרות, ההגדרות, תנאי השימוש ותנאי ההתקשרות והשירות - הכלולים במסמך/עמוד אינטרנט זה לעיל ולהלן (וכל אלה וכיו"ב ייקראו ביחד להלן: "התקנון").

לפיכך, מובהר ומודגש כי עליך לקרוא את התקנון במלואו ובעיון, ולאשר הסכמתך לתנאיו - זאת בטרם שליחת הפנייה המקוונת כנדרש לעיל (המתאפשרת טכנית רק עם סימון אישור הסכמתך לתקנון, בתיבת סימון ייעודית לכך), ובטרם תעשה שימוש (כמטופל/מאומן/מתעניין/מתנסה וכיו"ב) בכל סוג שירות המוצג והמוצע באתר ו/או המתאפשר באמצעותו ו/או דרכו (יוער ויודגש כי לא ניתן להשתמש בכלל שירותי מכון ™BBC מעגלי מוח-גוף ללא אישור הסכמה לתקנון, כנדרש לעיל).

*אם אינך מסכים/ה לתנאי התקנון (לכולם או לאיזה תנאי ופרט בהם), אינך רשאי/ת כאמור לעשות כל שימוש או פעולה באתר, ו/או לקבל כל סוג שירות המוצג והמוצע בו.

התקנון מהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון שיתנהל, באם יתנהל, בינך ובין מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם (להלן: "מפעילי האתר"), ו/או בינך ובין מכון BBC מעגלי מוח-גוף ובעליו ו/או מטפליו ו/או מאמניו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו (להלן: "המכון").

התקנון מגדיר ומסדיר את היחסים בין מפעילי האתר ובין המכון - לבין כל גולש ו/או משתמש באתר, ו/או כל מטופל/מאומן/מתעניין/מתנסה וכיו"ב, העושה ו/או שעשה כל שימוש ו/או פעולה כלשהי באתר ו/או במי מהשירותים המוצגים והמוצעים בו, ו/או במידע ותכנים ו/או באמצעים כלשהם - שהשיג ו/או שנחשף אליהם באמצעותו.

*השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בתכנים שונים באתר, הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה, ההתייחסות היא לשני המינים כאחד.

*הכותרות וכותרות המשנה המופיעות בתקנון מיועדות לנוחות הקריאה, ואינן נושאות בהכרח כל תוקף משפטי.

1. הבהרות משפטיות כלליות

האתר (האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו, מפעיליו וכל השייך לו, וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות אתרי עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע טקסטואלי, ויזואלי, דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור, לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו הפנימיים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים למפעילי האתר ולבעליו החוקיים ו/או למכון.

מפעילי האתר ובעלי המכון שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

כלל החומר המובא, המוצג או המתפרסם באתר איננו בבחינת התוויות בעד או נגד לטיפול כלשהו במחלות ובעיות נפש וגוף, אלא בבחינת הצגת גישות להבנת גורמי המחלה/הבעיה; הצגת גישות להבנת הטפול ו/או האימון התת קוגניטיבי הפסיכו-אנרגטי הנהוג במכון, וגישות פרקטיות שונות - מנוסות/מחקריות/מומלצות, ובגדר המלצות בלבד. בעת הצורך יש לפנות לייעוץ רפואי או מקצועי מתאים, הכול לפי העניין.

מפעילי האתר והמכון לא ישאו בכל אחריות בקשר עם התכנים באתר ו/או המקושרים ממנו ו/או המתפרסמים בו - מהימנותם, דייקנותם, אמינותם והשפעתם על הגולשים והמשתמשים באתר, וכן לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באי אלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לגולש/משתמש, או לכל צד שלישי בשל תכנים אלו.

גישת הטיפול/האימון הנהוגה במכון - הינה תת קוגניטיבית רב תחומית, אזוטרית ובלעדית, המתמקדת בהנחיית ואימון תודעתו הכללית והעמוקה של המטופל/המאומן (בעיקר באמצעות טכניקות מדיטטיביות המשולבות בדיקור תהודתי רפלקסיבי), במגמות ליצירת שינויים מכוננים בדפוסי תפיסה, חשיבה, הרגשה ותחושה וכיו"ב, תיקון ו/או שיפור דרכי התנהלות שונות, ועוד. הטיפול/האימון הנ"ל אינו בבחינת טיפול פסיכולוגי, היפנוטי, רפואי, תזונתי וכיו"ב, ואינו מתווה התוויות כלשהן, אלא נוקט לעתים במסגרתו - בהצגת גישות פרקטיות, מנוסות/מחקריות/מומלצות, ובגדר המלצות בלבד, לעיונו, לבחינתו ולשיקול דעתו של המטופל/המאומן, מראש ובכלל.

לפיכך, המכון לא ישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בכל הקשור עם הצגת הגישות הפרקטיות המומלצות הנ"ל - מהימנותן, דייקנותן, אמינותן, התאמתן, יישומן והשפעתן על המטופל/המאומן, וכן לא ישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באי אלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למטופל/מאומן (ו/או לכל צד שלישי) בשל יישומן ו/או בשל כלל הקשור בהן.

*הכותרות וכותרות המשנה המופיעות בתקנון מיועדות לנוחות הקריאה, ואינן נושאות בהכרח כל תוקף משפטי.

*השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בתכנים שונים באתר, הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה, ההתייחסות היא לשני המינים כאחד.

*דיני מדינת ישראל ו/או הוראות כל דין יחולו על התקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך משפטי, סוגיה או

 שאלה משפטית בקשר אליו ו/או לאתר ו/או למכון, יובאו להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת - בחיפה בלבד.  לראש העמוד

2. זכויות יוצרים וקניין רוחני

המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, וככל שיכללו תמונות, מידע טקסטואלי ו/או חזותי ו/או קולי, וככל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים כל שהם וקבצים גרפיים, קודי מחשב ואינטרנט, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וככל שיכללו ישומים, עיצובים, יצירות שונות, שמות, שמות מסחריים (בין שהינם רשומים או אינם רשומים), הגדרות כלליות והגדרות מקצועיות ו/או מסחריות (רשומות או שאינן רשומות) - כל הזכויות בנ"ל, לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר, לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר, שייך לאתר ולמכון ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי ו/או מקצועי בזכויות אלו, ללא אישור הנהלת האתר ומנהלי המכון: במפורש, מראש ובכתב.

כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המתאפשר, המוצע והמוגש לגולשים ולמשתמשים באתר ו/או למטופלים במכון הם רכושו של האתר והמכון. אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם, ללא הסכמה מפורשת ובכתב מאת הנהלת האתר ומנהלי המכון: במפורש, מראש ובכתב.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובאופן הצגת השירותים הטיפוליים בו שמורות במלואן למפעילי האתר, לבעלי המכון ולמטפליו. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מפעילי האתר ובעלי המכון הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר והמכון (בין שהינם רשומים, או בין שאינם רשומים) ו/או הדומים להם בכל אופן שהוא, הנוגע לכלל הזיקות ו/או ההקשרים הרלוונטיים לתחומי פעילות האתר והמכון; בידע המקצועי, הטכני ו/או המסחרי הכרוך בהפעלת האתר ובהצגת השירותים הטיפוליים המוצעים בו, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, אך מבלי לגרוע: תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן "המידע"). אין להעתיק, לחקות, לדמות, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להשמיע, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי ו/או מקצועי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מפורש, מראש ובכתב, מאת מפעילי האתר.  לראש העמוד

3. תנאי השירות הטיפולי/האימוני (ותנאי התקשרות)  ▪  נוהלי קביעת תורים

גישת הטיפול/האימון הנהוגה במכון - הינה תת קוגניטיבית רב תחומית, אזוטרית ובלעדית, המתמקדת בהנחיית ואימון תודעתו הכללית והעמוקה של המטופל/המאומן (בעיקר באמצעות טכניקות מדיטטיביות המשולבות בדיקור תהודתי רפלקסיבי), במגמות ליצירת שינויים מכוננים בדפוסי תפיסה, חשיבה, הרגשה ותחושה וכיו"ב, תיקון ו/או שיפור דרכי התנהלות שונות, ועוד. הטיפול/האימון הנ"ל אינו בבחינת טיפול פסיכולוגי, היפנוטי, רפואי, תזונתי וכיו"ב, ואינו מתווה התוויות כלשהן, אלא נוקט לעתים במסגרתו - בהצגת גישות פרקטיות, מנוסות/מחקריות/מומלצות, ובגדר המלצות בלבד, לעיונו, לבחינתו ולשיקול דעתו של המטופל/המאומן, מראש ובכלל.

לפיכך, המכון לא ישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בכל הקשור עם הצגת הגישות הפרקטיות המומלצות הנ"ל - מהימנותן, דייקנותן, אמינותן, התאמתן, יישומן והשפעתן על המטופל/המאומן, וכן לא ישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באי אלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למטופל/מאומן (ו/או לכל צד שלישי) בשל יישומן ו/או בשל כלל הקשור בהן.

הטיפול/האימון התת קוגניטיבי במכון - מוגדר ומובנה כאימון אישי/טיפול אחד אינטגרלי הכולל בתוכו כמה רכיבים סינרגטיים שלובים ואחוזים זה בזה, והמשולם בהתאם ומראש כשירות אחד בעסקה חד פעמית.

האימון/טיפול, על רכיביו, לעיל מובנה ומיועד לביצוע באופן אחוד - במפגש אחד ושלם בן מס' שעות רצופות כנדרש, או בעת הצורך - באופן פיצולן (או את חלקן) לתדירות יומית, דו/תלת יומית ועד תדירות שבועית, כאשר פיצול זה, ככל שנעשה,  נובע משיקולי לו"ז בלבד.

להליך הנ"ל מתקבל המטופל/המאומן אך ורק לאחר שעבר פגישת הכרות, ייעוץ וטיפול/אימון התנסות, ללא כל התחייבות מצידו, ווידא כי טיפול/אימון הההתנסות (התנהלותו, אופיו, השפעתו וכיו"ב), הינו לשביעות רצונו, ופנה ביוזמתו - לאחר הפגישה לעיל, למטפל/למאמן או למי מטעמו, וביקש להתקבל להליך כנ"ל.

למען הסר כל ספק - יצוין ויובהר כי ההשפעות ו/או התוצאות הרצויות של ההליך לעיל - לשביעות רצון המטופל/מאומן ובכלל, הינן פוטנציאליות בלבד ושונות ומשתנות מאדם לאדם, כמו גם הדינמיקה הכוללת עם כל מטופל/מאומן אינדיוידואלי; וכפופות לנסיבות, תנאים ומשתנים - שאינם תלויים במטפל/מאמן או בהליך הטיפול/אימון (ו/או תלויים במטופל/מאומן עצמו - במידת המוטיבציה האישית שלו כלפי הליך הטיפול/אימון ומטרותיו, במידות שיתוף הפעולה מצידו ובביצוע הנחיות הטיפול/אימון; בהתיחסותו למטפל/מאמן, ביכולות הקשב, הריכוז והמיקוד האישיות שלו, ובמשתנים נוספים הגלומים בו, וכיו"ב). לפיכך לא ניתנות מטעם המכון ו/או המטפל/המאמן - ערובות ו/או התחייבויות כלשהן להשפעות ו/או לתוצאות טיפוליות/אימוניות כלשהן, במשך זמן נתון ובכלל.

כמו-כן עשוי הליך הטיפול/האימון לנטרל, סימפטומאטית ו/או בכלל, את בעיית המטופל/המאומן (או להביא לשיפור ניכר במצבו) לפני סיומו - ו/או כבר בסמוך לתחילתו.

בכל מקרה ואופן - המטופל/המאומן מחויב בתשלום (מראש וללא כל תנאי) מלוא התמורה המוסכמת מראש בגין הטיפול/האימון, גם אם בחר מצידו שלא למצותו במלואו ו/או להפסיקו באיזו שעה משעותיו, ומכל סיבה שהיא. כנ"ל לגבי מלוא תמורתה של פגישת ייעוץ וטיפול/אימון התנסות ששולמה מראש, ובמקרה ובחר מצידו שלא לקיימה בפועל כלל.

במקרה של ביטול עסקה ע"י הצרכן (ע"פ חוק - בתוך 14 יום מיום שנעשתה/שולמה, או בכלל) - תתבטל גם כל הנחה שניתנה, במידה וניתנה, והצרכן יחוייב בגינה לצורך כל דבר ועניין.

נוהלי קביעת תורים: ע"פ ההתנהלות הנהוגה במכון לגבי תיאום וקביעת תורים - מוודא המכון, כ - 24 שעות מראש, עם כל מטופל/מאומן את הגעתו לתור שקבע מראש. אך ורק עם אישור הגעה לתור הנ"ל ע"י המטופל/מאומן - משוריינת עבורו בפועל שעת התור/הפגישה. מטופל/מאומן שאינו מגיע לתורו ע"פ השעה היעודה שאישר מראש כנ"ל, ו/או מבטלו ביום התור/הפגישה ו/או ללא התראה בת 24 שעות מראש לפחות, יחוייב בעלות הפגישה/התור כדלהלן: מטופל/מאומן (במסגרת הליך מפוצל כנ"ל) יחוייב במימוש ערך שעת הפגישה כשם שבוצעה בפועל, או בעלותה היחסית. מטופל/מאומן בפגישת ייעוץ וטיפול/אימון התנסות יחוייב במלוא עלות הפגישה. יובהר להלן כי נוהלי קביעת התורים לעיל נועדו למנוע נזקים הנגרמים למכון בשל שעות טיפול/אימון ריקות, עקב ביטולי תורים ביום התור עצמו ו/או אי הגעה לתורים שנקבעו ושוריינו מראש.

לראש העמוד